top of page
Zvyšování zbraní

Volná místa pro děti od 2 do 6 let
 

Nástup od září 2024

Aktuálně nabízíme dvě dětské skupiny pro děti od 2 do 6 let


  • DS Miniškolka Osečánek v Oseku nad Bečvou č.66 (vedle OŮ)

DS Pohádka v Lipníku nad Bečvou, Souhradní 114

Vzhledem k velké poptávce jsem se rozhodli během roku 2025/2026 kapacity navýšit a otevřít třetí dětskou skupinu, také v Oseku nad Bečvou

obrázky.png

Montessori vzdělávací program

Montessori nese jméno po italské lékařce Marii Montessori, která byla průkopnicí v přístupu ke vzdělávání založeném na pozorování dětí. Je známé již 150 let. Snahou je, aby děti byly schopny co největšího rozvoje ve všech oblastech vedoucí k naplnění jejich maximálního potenciálu.  

Dětí se učí samostatnosti, soustředěnosti, odpovědnosti, tříbí si smysly, rozvíjí koordinaci pohybu včetně hrubé i jemné motoriky, rozšiřují jazykové dovednosti jedna v českém, ale i anglickém jazyce, setkají se se základy matematiky, vše na základě svobodného rozhodování a individuální formou.

obrázky - kopie (2).png

Prostředí

V montessori prostředí  průvodci vědí, co děti právě potřebují a respektují každé dítě jako jedinečnou osobnost.

Správně se dívat je v Montessori klíčová kompetence. Děti do 6 let mají touhu objevovat, tvořit, pohybovat se, učit a všemu a všude, a to v naprosté přirozenosti, k tomu jim pomáháme perfektním připraveným prostředím.

 

Prostředí je zaměřeno na oblast praktického života, smyslového vnímání, matematiku, jazyk český i anglický, výtvarný koutek, ale i pohybové dovednosti. Zjemňování a zpřesňování jemné i hrubé motoriky. 

obrázky - kopie.png

Naše priority

Zkušení učitelé jsou plně vyškolení v montessori pedagogice, a tak jsou pro děti velmi kvalitními průvodci na jejich cestě při objevování světa. 

Angličtina je přirozenou součástí výuky každý týden. Děti se seznamují s jazykem zcela přirozeně.

Respektujeme individuální potřeby dětí​. Rozvíjíme jeho potenciál a soustředění. Vedeme k samostatnost a odpovědnosti.

Zařazujeme každodenní pobyt venku. Pohyb venku jde ruku v ruce s motorikou a objevování světa kolem nás. 

Maximálně  6 dětí na  1 průvodce. Díky malému počtu je možný maximální rozvoj vašeho dítěte. 

Třída plně vybavena Montessori pomůckami. 

Docházka od 7 do 16 hodin.

gggg.png

Harmonogram dne

Provoz DS je od 7 do 16 hodin 

7:00 - 8:30 příchod dětí  

7:00 - 10:00 skupinová i samostatná práce s pomůckami, svačina, elipsa

10:00 – 11:30 výprava do přírody s poznávání a objevováním

11:30 -12:00  oběd

12:00  - 12:15 možnost vyzvednutí dětí

12:15 – 14:00 čtení pohádky, spánek, klidové aktivity

14:00 - 14:30 odpolední svačinka

14:30 - 16:00 volná hra, práce se stavebnicemi, výtvarná činnost uvnitř/venku v areálu

14:30 – 16:00*  možnost vyzvednutí dětí.

 * v Pátek do 15:00

DS funguje od září do srpna. 

Zavřeno máme pouze od poloviny července do poloviny srpna. 

V této době nabízíme příměstské tábory pro děti od 3 let. 

gggg - kopie.png

Stravné a školné

Je možné využít částečnou docházku. Nabízíme dvě varianty.

Pondělí až středa nebo čtvrtek a pátek. V takovém případě je cena 2000 kč za měsíc plus stravné. 

Při přihlášení na celotýdenní docházku je cena 3000 kč za měsíc plus stravné.  Školné je splatné vždy do 15. dne v měsíci. Je možné využít platbu čtvrtletní či pololetní. 

Prázdniny se platí jako jeden měsíc. (Provoz je do poloviny července a v druhé polovině srpna)

Stravné je 95 kč / den a strhává se vždy zpětně inkasem. V případě nepřítomnosti je nutné odhlásit den předem do 12 hodin, 

Školné zahrnuje:

celodenní péče a rozvoj, celoroční vzdělávací projekty, angličtina hrou, předškolní příprava,  seznámení s písmeny, vznik vesmíru, živočichové, barvy, tvary, básničky, písničky, kooperativní hry, náhledy rodičů ve třídě, individuální konzultace na vyžádání rodičů, pitný režim (voda, , čaj).

gggg - kopie (2).png

Pokud jste se k nám přihlásili nebo přihlášení zvažujete, rezervujte si termín návštěvy a prohlídky naší DS. Návštěvu si domluvte s Mgr. Markétou Zlámalovou na tel. 608456357. Na tomto tel. čísle můžete také měnit docházku.

Návštěva probíhá dopoledne od  8:30 a trvá přibližně 20 minut. Můžete přijít s dítětem, nebo bez dítěte, mohou přijít i oba rodiče.

Během návštěvy uvidíte prostory dětské skupiny, práci dětí, učitele, prostředí a pomůcky. Cílem je nabídnout pohled do DS a umožnit rodičům zhodnotit atmosféru a náladu ve třídě. Odpovíme na vaše otázky.

 

Pokud jste rozhodnutí dítě do dětské skupiny zapsat je nutné vyplnit a odevzdat před nástupem dítěte tyto formuláře (formuláře posíláme e-mailem):

  • Potvrzení od lékaře

  • Osobní karta dítěte

  • Seznámení s adaptaci, vnitřními pravidly a PVP.

  • Smlouva (je možné podepsat na úvodní třídní schůzce)

Vyplněné formuláře nám doručíte osobně, vhozením do schránky nebo pošlete poštou.

 

Zápis probíhá v průběhu celého roku do obsazení kapacity.

Prosíme o pročtení celé stránky informace pro rodiče, kde najdete odpovědi na vaše dotazy.

Také se můžete seznámit s průvodci.

Přihláška do montessori dětské skupiny

Pláv výchovy a péče 

Vnitřní pravidla 

Projekty dětské skupiny

IMG_4246.jpg

Fresh

Prohlédněte si naši miniškolku

Prohlédněte si naši budovu v Oseku nad Bečvou č.p. 66 

20200828_101815.jpg
bottom of page